Leidens ontzet.

Een loge die haar wortels in Leiden heeft kan niet om het Leidens ontzet heen. Jaarlijks staat de stad op zijn kop met een optocht, kermis, stamppot eten en haring uitdelen op 3 oktober.

De Sleutelloge heeft de traditie gestart om rond 3 oktober op een zittingavond met genodigden aandacht aan deze geschiedkundige gebeurtenis te geven. Dat, uiteraard, niet zonder van haring, wittebrood en Corenwijn te genieten. De zitting wordt kort en luchtig gehouden om meer tijd voor de feestelijke nazitting te reserveren.

Lees een bijdrage over het ontzet. Bijdrage 1