Randstad samenwerking

De Sleutelloge werkt veel samen met de andere loges in de zuidelijke randstad, t.w. de Maasloge in Rotterdam en de Humanitasloge in Den Haag.

Die samenwerking krijgt gestalte in de vorm van een incidentele gezamenlijke zitting of brede participatie in een feestelijke zitting.

In 2019 wordt de samenwerking nog verder uitgediept door gezamenlijk een serie van interessante Odd Fellow lezingen te georganiseren op wisselende lokaties in de randstad. Deze lezingen, te houden door filosofen, schrijvers of academici zullen op alle drie de websites van de respectievelijke loges worden aangekondigd.

Zie Maasloge https://www.oddfellowsrotterdam.nl

Zie Humanitasloge http://www.oddfellows-denhaag.nl/