Odd Fellow Lezing Jelle van Baardewijk

Odd Fellow lezing Jelle van Baardewijk. Donderdag 21 november a.s. houdt Jelle van Baardewijk – lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam, universitair docent filosofische bestuurskunde aan de Vrije Universiteit – een Odd Fellow lezing in Rotterdam naar aanleiding van het boek ´Het goede Leven en de Vrije Markt´, waarvan hij mede-auteur is. Daarin beschrijft hij…

Details

Odd Fellow lezing Jan Keij zeer geslaagd.

22 oktober hield Jan Keij een bevlogen lezing over de relatie tussen goed en kwaad in de Maasloge.  De lezing werd georganiseerd mede door de Humanitasloge en de Sleutelloge en was de tweede lezing in een serie van drie. Gebaseerd op het gedachtegoed van Emmanuel Levinas kwam Keij tot een aantal conclusies die uitstekend aansloten…

Details

3 oktober traditie voortgezet

Traditie Leiden’s ontzet op 30 september 2019. De ontstane traditie van de Sleutelloge om rond 3 oktober op een zittingavond het ontzet van Leiden te vieren met een feestelijke open zitting met broederen van omringende loges en zusteren en ex-zusteren uit de omgeving is ook in 2019 doorgezet. Extra feestelijk, omdat de bijdrage werd gebracht…

Details

Odd Fellow Lezingen

Vooraankondiging Odd Fellow lezingen. Dit najaar verzorgen de Maasloge, de Humanitasloge en de Sleutelloge gezamenlijk een drietal Odd Fellow lezingen op diverse lokaties in de westelijke randstad. De aftrap wordt gegeven door Jan Warndorff op zaterdag 14 september in den Haag met een lezing over zijn boek ‘Geen idee? De Filosofie van het boerenverstand’.  Daarin…

Details

Gemengde zitting

Gemengde zittingen. De Sleutelloge heeft in het jaarplan voor 2019  3 open zittingen opgenomen met Rebekkah’s en ex-Rebekkah’s. De eerste zitting was op 4 maart. Met 8 zusteren en 8 broederen was het aantal in perfect evenwicht. Al bij de inloop werd het al snel geanimeerd, totdat precies om 8 uur de VM de aanwezigen…

Details

Xenia.

Xenia project afgerond. De Sleutelloge heeft haar project ‘Xenia’ afgerond met de overhandiging van een cheque aan het gelijknamige jongeren hospice in Leiden. foto: Joop Smit overhandigt de cheque aan Jacqeline Bouts, manager Xenia Naast de broederen van de Sleutelloge heeft ook de Humanitasloge in den Haag een bijdrage geleverd.De keuze van het hospice voor…

Details

Traditie.

Leidens ontzet. Een loge die haar wortels in Leiden heeft kan niet om het Leidens ontzet heen. Jaarlijks staat de stad op zijn kop met een optocht, kermis, stamppot eten en haring uitdelen op 3 oktober. De Sleutelloge heeft de traditie gestart om rond 3 oktober op een zittingavond met genodigden aandacht aan deze geschiedkundige…

Details

Broedermaaltijd.

Broedermaaltijd. De nieuwe lokatie van de Sleutelloge in Voorburg  beschikt over een kleine keukenfaciliteit. Doorgaans zijn de leden op een zittingavond druk met het inrichten van de zittingsruimte, het houden van de zitting, het weer opruimen van de inventaris en het nabespreken van de zitting. De tijdsruimte voor sociaal contact is daarmee wat beperkt, waardoor…

Details

Sleutelloge op nieuwe locatie.

Sleutelloge op nieuwe locatie. Na het verlies van de eigen locatie in Leiden heeft onze loge weer een mooie eigen locatie gevonden in Leidschendam-Voorburg. Het is de gemeenschapsruimte van een flatgebouw die goed geschikt is gevonden voor ons doel. De sfeer van de ingerichte ruimte is warm en biedt voldoende plaats aan de broederen en…

Details