Over de Sleutelloge.

Een loge ontstaat meestal als een club van gelijkgestemde mensen. Zo is ook de Sleutelloge ontstaan als club. En wel op 14 april 1926 in ´Den Vergulden Turk´ in de Breestraat. De bijeenkomsten werden gehouden in een huis aan de Nieuwe Rijn.

In 1932 telde de club 20 leden, was daarmee groot genoeg om als loge te worden erkend en vond de club ondersteuning door broederen van de Haagse loges. Op 22 mei 1934 werd de Sleutelloge formeel opgericht door grootmeester IJssel de Schepper.

Tijdens de 2e wereldoorlog werden de Odd Fellows verboden,  dook de loge onder en werden alle parafernalia verborgen. De bijeenkomsten werden tot 1945 gehouden bij broederen thuis.

Eenmaal weer bovengronds heeft de Sleutelloge heel lang – tot 1975 – haar bijeenkomsten gehouden in een zaaltje van het toenmalige studenten koffiehuis ´het Gerecht´. Na de verbouwing van het café was er geen echter plaats meer voor de loge.

Sedertdien heeft de loge steeds verschillende locaties gehad, altijd in zalen die ook door andere gezelschappen worden gebruikt, waardoor het interieur van de ruimte voor elke zitting moet worden opgesteld en na afloop opgeborgen. De broederen van de Sleutelloge zijn daar heel bedreven in geworden. Deze noodzaak is evenwel een deugd geworden, want het schept een sterke band tussen de broederen.

Zo heeft de loge in de loop der tijd een school in Wassenaar, een school in de drie Octoberstraat in Leiden, een zaal naast de Hooglandse kerk en een buurthuis in de Leidse Slaaghwijk aangedaan.

Toen ook deze locatie voor de loge wegviel, is na een interim periode van gebruik van de ruimte van de Haagse broederen, de locatie in Voorburg gevonden. Daar beschikt de loge over een ruimte voor de formele zittingen en een ruimte voor de gezellige nazitting met een kleine pantry. De loge is zeer tevreden over de warme sfeer van de ruimtes en hoopt er nog lang gebruik van te kunnen maken.

In het zegel van de Sleutelloge zijn, naast gebruikelijke symbolen voor ordes, ook de twee sleutels van het stadswapen van Leiden ingewerkt.