Broedermaaltijd.

De nieuwe lokatie van de Sleutelloge in Voorburg  beschikt over een kleine keukenfaciliteit. Doorgaans zijn de leden op een zittingavond druk met het inrichten van de zittingsruimte, het houden van de zitting, het weer opruimen van de inventaris en het nabespreken van de zitting.

De tijdsruimte voor sociaal contact is daarmee wat beperkt, waardoor de gedachte ontstond om eens een maaltijd ter plaatse te bereiden. Dat is een andere dan gebruikelijke, maar even welkome besteding van een logeavond gebleken. Ook eten wij bij gelegenheid in restaurants, soms met de dames van de broederen.