Sleutelloge op nieuwe locatie.

Na het verlies van de eigen locatie in Leiden heeft onze loge weer een mooie eigen locatie gevonden in Leidschendam-Voorburg. Het is de gemeenschapsruimte van een flatgebouw die goed geschikt is gevonden voor ons doel. De sfeer van de ingerichte ruimte is warm en biedt voldoende plaats aan de broederen en gasten.

Het adres is:

Prinses Margrietlaan 32

2273AH Voorburg

Zoals voor onze loge gebruikelijk is worden in even weken zittingen gehouden op maandagavonden, aanvang om 8 uur.

Ook was het interieur van onze ruimte dringend aan vernieuwing toe. Broeder van de Siepkamp heeft dit voortvarend aangepakt en ´oud hout´ tot ´nieuw marmer´ omgevormd. Heel kunstig, wat geen wonder is, want hij is kunstschilder. De gradenkleuren zijn nu aangebracht met gekleurde letters en de stenen van de ordetafel, de katheders en de ´kraaienkast´ van de muziekmeester hebben nu dezelfde kleur, wat een rustiger effekt geeft.

Op een van de foto´s bewonderen broederen de muziekdoos.